Er bod driniaeth ar y GIG am ddim yn y man darparu, gall fod rhai costau (ee triniaeth ddeintyddol). Fodd bynnag, gall llawer neu bob un o'r gost, mewn rhai achosion yn cael ei adennill, hepgor neu efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth o dan y Cynllun Incwm Isel GIG.

Gwybodaeth Bellach

Lawrlwytho